Salon Polskiej Kultury Chênée/Liège
Salon Polonais Culture Art Littérature Chênée /Liège

Polska kultura - częścią niematerialnego dziedzictwa Walonii

Zainteresowanie kulturą ogólnie zaczyna być coraz bardziej popularne, mówi bowiem o ludzkiej elegancji, wykwintności, ogładzie, takcie, o zasadach dobrego wychowania, wytworności manier.

Polska kultura stała się już od dawna częścią niematerialnego dziedzictwa Liège i Walonii, to mimo ciągle jest nam mało znana... (Cytat z wypowiedzi Walona, który wyrósł pomiędzy Polakami w górniczym onegdaj Retinne).

Zgłębiać temat i przybliżać go osobom zainteresowanym postanowiło powstałe w Liège stowarzyszenie wyźszej użyteczności publicznej 'Salon Polskiej Kultury – Salon Polonais Culture Art Littérature'. Wszyscy bez wyjątku mogą przyłączyć się do akcji stowarzyszenia. Obcujemy przede wszystkim w języku polskim i francuskim. Strona na Facebooku jest prowadzona również po francusku i polsku.

https://www.facebook.com/Salon-Polonais-Culture-Art-Litt%C3%A9rature-1666631750220738/?fref=ts

Zapraszamy do popierania inicjatyw Salonu, jak również do zgłaszania Państwa projektów celem wspólnej ich realizacji 

quod9licet-SalonPolonais@outlook.be